This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 21:36:23

anonymous login:
Last login: Tue Jul 07 21:36:16 CEST 2020 from 216.244.66.- on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///prostorova-mapa-stredni-evropy
Prostorová mapa střední Evropy

Aktualizace této meteorologické mapy byla pro její malou návštěvnost zastavena. Níže vidíte pouze archivovaný náhled.

/files/map_3d_archive.jpg

Na snímku jsou červeně vyznačené hranice států. Pohled je situován ze severovýchodu, aby bylo možné velmi dobře pozorovat příchod studených front (kupovité oblačnosti) ze západních směrů. Výrazněji jsou vyznačena pohoří. V pozadí Alpy, blíže vlevo Tatry. Nad orograficky zvlněným reliéfem se zobrazuje nízká a mohutná oblačnost. Nízká oblačnost má plochý vzhled, mohutná zasahuje do výšky. Teploty jsou zobrazeny v paletě určené pro letní období. Nízké teploty (až do -10 °C) jsou znázorněny modře, průměrné teploty nabývají zelených a žlutých odstínů, vysoké teploty (až do 40 °C) jsou dočervena.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/mapy/prostorova-mapa-stredni-evropy
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/mapy/prostorova-mapa-stredni-evropy'
Size: 912Inode: 330016regular file
Birth: 2010-04-15 23:35
Last modified: 2013-09-24 23:04
#uptime
21:36:23 up 666 days, 1 hour, 0 minutes, 7 seconds, 6 users (1 857), load average: 0.00, 0.01, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 07.07.2020 21:36:23 in 13.9 milliseconds
##exit 0